Lövészetoktatás

Cégünk vállalja rendvédelmi szervek-, fegyveres testületek-, személy- és vagyonvédelmi cégek tagjainak, illetőleg magánszemélyek lővészetoktatását. Lőkiképző munkatársaink rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szükséges és a hatályos jogszabályoknak megfelelő valamennyi polgári engedéllyel, ezen felül a rendőrségnél megszerezhető legmagasabb szintű lőkiképző-szakoktatói oklevéllel. Az oktatásokra hatósági engedéllyel rendelkező lőtéren kerül sor.

Lövészetoktatás keretében az alapok felépítésétől kezdve fokozatosan juttatjuk el tanulóinkat a munkakörüknek legmegfelelőbb technikák megismertetéséig.

Igény esetén a lövészetoktatás kiegészül taktikai közelharcképzéssel, melyet -a rendőrségnél is oktató- Izraelben képzett, taktikai közelharc instruktor munkatársunk vezet. Az oktatás keretében megismerkedhetnek a pusztakezes és fegyveres közelharc alapelveivel, taktikájával és technikáival, a jog- és szakszerű kényszerítőeszköz használattal.